Die Wegraping Deel 1 – Pieter de Klerk

Home Forums PIETER DE KLERK-OP DIE RADAR Die Wegraping Deel 1 – Pieter de Klerk

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #2410
  pieterdeklerk
  Moderator

  Om ‘n verkorte weergawe te gee van wat die toekoms is, wat volgens die Bybel weergegee word, is soos volg:

  1 Volgende op die kalender is die Psalms 83 oorlog. Alreeds hieroor geskryf.
  2 Dan Eségiël 38-39 oorlog. Alreeds hieroor geskryf. Hier vind die Wegraping plaas en verskuif die toneel na die Hemel vir Openbaring 4-5. Hier vind die Regterstoel oordeel plaas. Terselfdetyd hiermee verskuif die aandag na die aarde vanaf Openbaring 6. Dit is die tyd van die 7 jaar verdrukking.
  3 Aan die einde van die 7 jaar kom Jesus en die Slag van Armagedon vind plaas. Besig om hieroor te skryf. Dadelik vind die Bok en Skaap Nasies oordeel plaas. Die 1000 jarige vrederyk kom in werking.
  4 Aan die einde van die 1000 jaar vind die Groot Wit Troon oordeel plaas.
  5 Dan die laaste oorlog en die ewigheid begin naamlik nuwe Hemel en Nuwe aarde.

  Indien daar behoefte is dat ek weer 1 en 2 plaas sal ek dit apart op Donderdae plaas.

  Wat ek gaan behandel is 1 die Wegraping 2 die Regter Stoel oordeel 3 Bok en Skaapnasies oordeel en 4 Groot Wit Troon Oordeel

  So kom ons begin

  Die Wegraping Deel 1

  Ek het alreeds in die verlede hierdie onderwerp geplaas, maar daar het soveel nuwe vriende bygekom wat vrae hieroor het. Ek het dus besluit om ter wille van hulle dit weer te plaas.

  Ek wil hierdie hoofstuk begin met 2 vrae
  1) Wat is die eindlike doel van die Genade Despensasie
  2) Ek kry altyd ‘n glimlag op my gesig as ek hierdie vraag vra. Ek weet dit is stout van my, maar ek geniet dit; So, wat is die simboliek aangaande die metodiek mbt die ou Joodse huwelik tov die Wegraping?

  Die reaksie wat ek gewoonlik kry is Huhhh of Afrikaans asb Pieter! Dink so bietjie hieraan. Tussen hierdie twee vrae lê die oplossing en verklaring van die Wegraping.

  Die eerste vraag is baie maklik om te beantwoord; Die Genade Despensasie is ingestel om die heiden nasies deel te gee aan die geestelike seëninge soos vervat in die Onvoorwaardelike Verbond tussen God en Abraham en is slegs ‘n tydelike invoeging in die Nuwe Testament. Dit gee aan ons nie-jode die geleentheid om deel te word van die Bruid van Jesus.

  Die tweede vraag is meer ingewikkeld en ek sal later meer daaroor uitwei.

  Daar is so baie wat die gebeurtenis van die Wegraping ontken, want hulle voel hierdie term word nie in die Bybel genoem nie. Wat hulle egter vergeet is dat nie elke woord wat ons gebruik in die Woord voorkom nie; so is Drie-enig-God ens.

  Doen ons net so ‘n bietjie meer moeite dan sien ons die volgende: Weggevoer word afgelei van Grieks wat Harpazo is en Rapturo in Latyns. Van hier die Engelse woord “Rapture”. Hierdie twee woorde beteken om “opgeraap” te word of om “weggeneem” te word asook om “weggeruk” te word. In Engels is dit ook “To be snatched up”. Nou met die wederkoms wanneer Jesus Sy voet op die Olyfberg plaas, is daar geen sprake of verwysing na hierdie woorde nie. Hoekom dan nie? Want die “Harpazo”en “Rapturo” het 7 jaar vroeër al gebeur.

  Daar is 2 hoof groepe sovere die Wegraping

  1) Die wat ‘n probleem het met die wegraping
  Hieronder val die volgende opinies:

  a) Geen wegraping,
  b) Die wegraping is slegs vir die ongereddes,
  c) Die wegraping is slegs vir die Jode
  d) en dan die wat glo dat die wegraping is slegs n tipe. Vir hulle is dit dat wanneer iemand sterf, dan word so ‘n persoon “weggeraap”. So glo hulle dit is slegs van toepassing vir enkelinge by die dood.

  2) Die tweede groep is die wat wel glo dat daar ‘n Wegraping is, maar verskil oor die tyd daarvan.
  a) Die wat glo dis net voor die Groot Verdrukking (Pre Trib).
  b) Die wat glo dit is Mid Tribulasie maw na 3.5 jaar (Mid Trib).
  c) Die wat glo die Tribulasie is na die koms van Jesus. Maw Christene gaan dus ook deur die Groot Verdrukking.

  Hier wil ek net stel dat ek elkeen se reg respekteer om te glo soos hulle wil, maar dit meen egter nie dat ek alles respekteer wat mense glo nie. Wat wel hartseer is, is hoe daar opgetree word teenoor persone wat ‘n ander siening het. Hoekom ons nie kan verskil met respek nie, vind ek onverstaanbaar.

  I THESSALONICENSE 4:13 MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.
  14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
  15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.
  16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
  17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so ons altyd by die Here wees
  18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

  Wat my bly opval wanneer ek na die Paulus geskrifte kyk, is hoe hy bly hammer op onkunde. Kom ons kyk weer na vers 1 MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees.

  Is dit nie dalk vandag ook ‘n groot probleem nie?

  15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms (Hierdie teks is amper die grondslag vir die wat glo ons gaan deur die Groot Verdrukking) van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

  Vers 15 is dan juis so ‘n geval. Deur nie die konteks te verstaan nie, het dit die vorm teks geword vir die wat glo Christene gaan deur die Groot Verdrukking. Hulle stop ongelukkig by vers 15 maar ignoreer verse 16 en 17

  Kyk ons na 1 Korinthiërs 15 dan word dit nog duideliker 51 Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
  52 in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin: want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Nou weer vind ons dat hierdie teks gebruik word om die Mid-Trib te regverdig. Hier word die deel gebruik van “by die laaste basuin” en dan word daar gespring na Openbaring se basuine.

  Dit is baie moeilik om die twee basuine een te wil maak. In die teks van 1 Korinthiërs is dit duidelik dat Jesus self betrokke is, terwyl die basuine van Openbaring deur engele geblaas word en Jesus is geensins betrokke met die blaas daarvan nie. Ek sal hierdie aardse basuin later bespeek.

  Kom oms gaan voort

  1 Thessalonisense 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Hierdie teksvers word deur mense gebruik om te bewys dat daar is nie n wegraping nie. So word die gebruik dan om een vers te neem en dan ‘n teologie daarom te bou. Die Bybelse beginsel van die “Bybel verklaar die Bybel” en dit is hoe dit toegepas moet word.

  Paulus klaar dit vir ons op.

  Wie word opgewek? 1 Thessalonisense 4:15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

  Hier word gepraat van die wederkoms né!! Maar is dit al wat Paulus sé? Nee, in dieselfde hoofstuk sé hy dat die wat in Christus gesterf het, eerste sal opstaan.

  17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

  Nou sit ons met ‘n problem, naamlik met die wederkoms. By die slag van Armagedon kom Jesus met Sy heiliges, maar hier word gepraat van Jesus in die lug ontmoet en dan weggevoer word.

  Laat ek dit opklaar. Die Wederkoms bestaan in twee fases.
  1) Jesus kom tot in die lug en die bruid gaan Hom tegemoet en vaar dan op Hemel toe. Jesus kom geensins tot op die aarde nie.
  2) Jesus kom terug aarde toe en die keer sit Hy Sy voet op die Olyfberg. Verder vergesêl Sy heiliges Hom.

  Tussen fases 1 en 2 is daar ‘n verskil van 7 jaar. Wie is die heiliges in 2? Dit is engele en nie die ontslapenes nie Matthéüs 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit.
  Wat is die verskil tussen die Wegraping en die Tweede Koms?

  Ek wil graag verder uitbrei hieroor, want verstaan ons hierdie konsep, word soveel vrae beantwoord. Hierdie is ‘n samevatting en al die punte word wel in meer detail bespreek.

  Die wegraping en die tweede koms van Christus is dikwels verwarrend. Soms is dit moeilik om vas te stel wanneer ‘n Skrifgedeelte na die wegraping of die tweede koms verwys. Dit is egter baie belangrik om tussen die twee te onderskei, wanneer dit kom by die Bybelse eindtye-profesieë.

  Die wegraping is wanneer Jesus Christus terugkom om die Kerk (al die gelowiges in Christus) van die aarde af te verwyder.

  Matthéüs 24:40 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
  41 Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
  42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.

  Gelowiges wat gesterf het se liggame sal opgewek word en saam met gelowiges wat nog lewe, die Here in die lug tegemoet gaan. Dit sal alles in ‘n oomblik gebeur, in ‘n oogwink. Verwys na Opernbaring 4 en 5 vir meer duidelikheid. Dit speel in die Hemel af terwyl die Seëls op aarde oopgemaak word vanaf Hoofstuk 6

  Die tweede koms is wanneer Jesus terugkeer om die Anti-chris te oorwin, die bose te vernietig en Sy duisendjarige koninkryk op te rig.

  Die belangrike verskille tussen die wegraping en die tweede koms is as volg:

  Met die wegraping, ontmoet gelowiges die Here in die lug. Met die tweede koms kom engele saam met die Here terug aarde toe.

  Die tweede koms gebeur ná die groot verdrukking. Die wegraping gebeur vóór die verdrukking. Na Openbaring 5 word daar nooit weer na die kerk verwys nie.

  Kom ons som groep 1 op
  a) Geen wegraping,
  b) Die wegraping is slegs vir die ongereddes,
  c) Die wegraping is slegs vir die Jode
  d) en dan die wat glo dat die wegraping slegs n tipe is. Vir hulle is dit wanneer iemand sterf dan word so ‘n persoon weggeraap Dit is slegs vir enkelinge.

  Ek glo dat die tekse aangehaal, hierdie sienings van “”a” tot ”d” uitwys as nie korrek en skriftuurlik nie.

  In Deel 2 gaan ons verder en begin met iets baie interresant:

  Voor ek begin praat oor groep 2 volgende week, gaan ons nou eers kom by daaaai vraag: “Wat is die metodiek aangaande die simboliek mbt die ou Joodse huwelik tov die wegraping”.

  Tot volgende week dan.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.